PraktijkNetwerk Aspergeplagen

PraktijkNetwerk Aspergeplagen

Het PraktijkNetwerk ‘Aspergeplagen duurzaam te lijf’ is in 2013 gestart. Binnen het netwerk wordt gekeken naar mogelijkheden om ziekten en plagen in de aspergeteelt duurzaam te bestrijden en/of te voorkomen. Tijdens de diverse bijeenkomsten worden telers en periferie betrokken bij het netwerk en geïnformeerd over bevindingen uit onder andere de diverse demo-opstellingen.

Het PraktijkNetwerk richt zich op een viertal speerpunten, te weten:  Fusarium, Aspergevlieg & Aspergekever, Bodeminsecten en als laatste Phytophthora. De resultaten van alle demo's, bijeenkomsten en dergelijke voor uit 2013 zijn samengevat in het tussentijdse rapportage, voor het tussentijdse rapport van 2014 klik hier.

Verslagen, presentaties en persberichten van het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf kunt u hier downloaden.

Het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf wordt begeleid door PPO-Vredepeel en Aceera en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid, het Europees Landbouwfonds, Aceera en STOP.

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler