Meldpunt overzicht

Afwijkende groei aspergeloof

Afwijkende groei aspergeloof

Dit kan een genetische afwijking zijn.

Aspergeroest

Aspergeroest

Puccinia asparagi
De schimmel Puccinia asparagi veroorzaakt de roest in asperge en dit leidt tot vroegtijdig vergelen en afsterven van het aspergeloof en kan de asperge-opbrengst in het ...

lees meer
Aardrups

Aardrups

Agrotis segetum / Agrotis ipsilon
Aardrupsen zijn larven van de nachtvlinderfamilie (uilen). Het zijn vrij dikke, zachte rupsen met acht paar poten, aardekleurig met een lichte buik. Vaak...

lees meer
Waarom zijn natuurlijke vijanden belangrijk?

Waarom zijn natuurlijke vijanden belangrijk?

In de vrije natuur gaat het altijd om eten en gegeten worden. Alle diersoorten kennen een of meerdere natuurlijke vijanden. Zo ook de insectenwereld.
Deze natuurlijke vijanden kunnen ingezet ...

lees meer

Spuitschade gewas

Hier is spuitschade ontstaan aan het aspergegewas doordat haagwinde bestreden is met een groeistofmiddel. Let dus goed op als er bestrijdingsmiddelen ingezet worden, dat de plant niet geraakt wordt. Bi...

lees meer
Albino plant

Albino plant

De plant is en blijft volledig wit. Hierdoor kunnen er geen suikers opgenomen worden om voldoende nieuwe stengels te produceren. Oorzaak is nog onbekend, wisselend per jaar ziet men dit beeld in de gew...

lees meer
Fusarium culmorum

Fusarium culmorum

Fusarium Culmorum is een schimmelaantasting. In het perceel vind u bruin verdorde stengels, waar o.a. Fusarium in kan voorkomen. Opvallend is de roze tot roodbruinverkleuring van de doorsnede van de stengel. Deze s...

lees meer
Spuitschade

Spuitschade

Dit spuitschadebeeld zien we het meeste bij eenjarige aanplant. Oorzaak is vaak het overwaaien van gewasbeschermingsmiddel van een aangrenzend maïsperceel. Ben hier waakzaam voor, de ontwikkeling van het ge...

lees meer
Aspergebladluis

Aspergebladluis

Brachycorynella asparagi
De aspergebladluis is licht- tot blauwgroen en bedekt met een wasachtig poeder. Kenmerkend zijn de afgeknotte kegelvormige siphonen (dunne buisjes op het achterli...

lees meer
Gaasvlieg

Gaasvlieg

Chrysopidae
De groene en bruine gaasvliegen vallen op door haar gaasvormige vleugels en zijn tot 2 cm groot. Eitjes worden op lange steeltjes afgezet. De larven zijn tot 1 cm g...

lees meer
Haagwinde / Akkerwinde

Haagwinde / Akkerwinde

Windes zijn hardnekkige overblijvende wortelonkruiden. De haagwinde vinden we veelal op natte vochtige voedselrijke grond, terwijl akkerwinde veelal op kle...

lees meer
Blauwe vlekken in aspergestengel

Blauwe vlekken in aspergestengel

Blauwverkleuring uit zich na het sorteren op de stengel. Zichtbaar wordt dit meestal pas na koeling van de asperges. Na enkele dagen wordt de verkleuring minder. De oorzaak is onbekend, het zou door s...

lees meer
Fusarium oxysporum

Fusarium oxysporum

Fusarium oxysporum f.sp.asparagi
Fusarium oxysporum is een bodemschimmel die alle ondergrondse delen van de aspergeplant kan aantasten. Dit verzwakt de plant en leidt tot lagere opbrengst...

lees meer
Aspergehaantje

Aspergehaantje

Crioceris asparagi
Het aspergehaantje heeft zes lichte vlekken op een zwarte tot blauwgroene ondergrond met rode omranding. En is tot 6 mm groot. Het volwassen aspergehaantje overwintert ...

lees meer
Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje

Coccinellodae
Zowel de lieveheersbeestjes als haar larven zijn grote bladluisvreters. Maar ook kleine en grote larven van de aspergekever worden gepredeerd. Lieveheersbeestjes kennen een ...

lees meer
Heermoes

Heermoes

Heermoes, ook wel ‘paardenstaart’ of ‘kattestaart’ genoemd, komt in de praktijk meer voor. Met name de wortelstokken en knolletjes die losraken van de planten zorgen voor de verspreiding en h...

lees meer
Blauw schimmel

Blauw schimmel

Deze schimmel kan voorkomen in de planten van de asperge. Klik op lees meer om de overige foto's in het foto-album te bekijken.                      ...

lees meer
Gekronkelde aspergestengel

Gekronkelde aspergestengel

Een gekronkelde aspergestengel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door wisselende temperaturen / temperatuur verschillen of insectenschade. 

Grauwe schimmel

Grauwe schimmel

Botrytis cinerea
Botrytis wordt zichtbaar op stengels en naalden als een grauw-grijze pluizige schimmel. Vooral in de ochtend (hoge luchtvochtigheid) is de schimmel goed te zien. Het loo...

lees meer
Aspergekever

Aspergekever

Crioceris duodecimpunctata
De aspergekever heeft een rood schild met 12 zwarte stippen en is 5 tot 6 mm groot. Vanaf mei veroorzaken de aspergekevers vraatschade aan de bovengrondse delen...

lees meer
Roofwants

Roofwants

Reduviidae
Roofwantsen hebben een driehoekig schouderschild en verschijnen al vanaf maart. met hun zuigsnavel prederen ze op bladluizen, insecteneitjes en de larven van de aspergekever. Z...

lees meer
Kaal knopkruid

Kaal knopkruid

Knopkruid is een eenjarig onkruid dat veel zaad vormt. De optimale kiemomstandigheden voor knopkruid liggen rond de 20°C. Het is een lastig onkruid. Een aantal eigenschappen dragen bij tot een snelle opbouw va...

lees meer
Koprot

Koprot

De plant is gaan rotten doordat deze te lang onder water heeft gestaan. Zorg voor een goede afwatering en een luchtige kopakker en werkpad.              
lees meer

Gele vlekken

Gele vlekken

Ziet u dit schadebeeld vaker, meld dit dan via Aspergeplaag melden.

Aspergemineervlieg

Aspergemineervlieg

Ophiomyio simplex L.
De aspergemineervlieg is ongeveer 3 mm lang, zwart met helder doorschijnende vleugels. De kop is in verhouding groot met grote ogen. De vlieg leeft slechts 4 tot 5 da...

lees meer
Sluipwesp

Sluipwesp

Tetrastichus asparagi
De sluipwesp predeert op de eitjes en parasiteert de eitjes en de larven van de aspergekever. Uit de poppen komen geen aspergekevers, maar tot circa 7 sluipwespen. S...

lees meer
Papagaaienkruid

Papagaaienkruid

Papegaaienkruid is een zaadonkruid en kiemt wat later in het voorjaar en is een eenjarige tot 150 cm hoge plant, die bloeit in de periode juni tot aan oktober. Van oorsprong was het papegaaienkruid een plant van de ...

lees meer
Gevolgen ruststadium

Gevolgen ruststadium

Cruciaal is het moment van stoppen met de oogst. Grote temperatuurverschillen, van +/- 10 graden C. verschil, kan leiden tot het in rust gaan van de plant. Gevolg is dat er geen voeding (sa...

lees meer
Penicillium

Penicillium

Penicillium spp.
De schimmel Penicillium is overal in de bodem aanwezig en doet het vooral goed in  vochtige omstandig heden en bij beschadigingen (bijv. groeischeuren) aan de plant....

lees meer
Aspergevlieg

Aspergevlieg

Platyparea poeciloptera S.
De aspergevlieg valt op door de zigzag gestreepte vleugels en is ongeveer 7 tot 8 mm groot. Vanaf de tweede helft van april tot augustus kunnen de aspergevliege...

lees meer
Reigersbek

Reigersbek

Reigersbek is een eenjarig, soms tweejarig zaadonkruid. De plant vormt ongeveer 500 zaden, die jarenlang kiemkrachtig blijven. Reigersbek komt voor op droge stikstofhoudende zandgrond. De vruchten zijn net snavels: ...

lees meer
Kleuring kop

Kleuring kop

Lichte pigmentvlekken op de kop van de stengel. De oorzaak hiervan is bij ons onbekend. Heeft u dit vaker gezien, meld dit dan s.v.p. via Aspergeplaag...

lees meer
Phomopsis

Phomopsis

Phomopsis asparagi
De schimmel Phomopsis asparagi wordt aangetroffen op de bladeren en op de stengel. De aantasting wordt zichtbaar in langwerpige, ovaalvormige van lichtbruin naar donker...

lees meer
Bonenvlieg

Bonenvlieg

Delia platura M.
De bonenvlieg is grijs en 3 tot 6 mm lang. De bonenvlieg houdt van vochtige en koude perioden, windstille plaatsen en velden waar veel onkruid staat en veel onverteerd or...

lees meer
Zachte ooievaarsbek

Zachte ooievaarsbek

Zachte ooievaarsbek is een laagblijvende plant met zachtwollige beharing op de bladeren. Een specifiek kenmerk van Zachte ooievaarsbek is dat deze korte en lange haren op stengel, bladsteel en bloemsteel heeft. Roze...

lees meer
Phytophthora

Phytophthora

Phytophthora megaspermae
De schimmel Phytophthora veroorzaakt zachte waterige vlekken op de uitlopers, onder en boven het bodemoppervlak. De vlekken breiden zich uit en verkleuren tot li...

lees meer
Misvormde asperges

Misvormde asperges

Grove sorteringen kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden per jaar verschillen. Op deze foto zien we kromme, extreem grove stengels met zware schubben.

Biologisch afbreekbare folie

Biologisch afbreekbare folie

Biologisch afbreekbare folie, kan ingezet worden om onkruid tegen te gaan.Tevens kan deze ingezet worden in de teelt van groene asperges. Meestal wordt deze folie na de oogst gelegd, naast onkruidbestrijding is ...

lees meer
Kleine Julikever

Kleine Julikever

Anomala ipn.

Kleine Julikever hebben geelbruin, metaalgroen tot zelfs blauwe dekschilden en worden 1,2-1,5 cm groot. Volgroeide engerlingen worden 3-5 cm groot en dit stadi...

lees meer
Onkruiddruk met papegaaienkruid

Onkruiddruk met papegaaienkruid

Onkruiden in de aspergeteelt geeft problemen. Deze foto laat een druk van papegaaienkruid in de teelt zien. Het bestrijden van de onkruiden zowel chemisch als mechanisch is hierbij van groot belang. Gevolgen van he...

lees meer
Misvormingen

Misvormingen

Grove sorteringen kunnen afhankelijk van weersomstandigheden per jaar verschillen. Ophoping van suikers in de plant, veroorzaakt door weersomstandigheden wat leidt tot minder kilogrammen opbrengst, kan het jaar ...

lees meer
Kniptor

Kniptor

Agriotes lineatus, A. obscurus
De schadelijke kniptorren zijn zwart-bruin en kan kunnen 1,5 cm lang worden. De kever maakt geen schade, de larve (ritnaald) wel.

lees meer

Topverwelking/sterfte

Topverwelking/sterfte

Zorg voor voldoende vocht, hou de vochttoestand goed in de gaten en beregen indien nodig.

Rhizoctonia (violette wortelrot)

Rhizoctonia (violette wortelrot)

Rhizoctonia crocorum, R. violacea
De schimmel Rhizoctonia komt naast andere gewassen ook bij asperge voor. Bij aangetaste planten is de uitloop gering. De aantasting begint op 20 cm onder...

lees meer
Sclerotinia

Sclerotinia

Sclerotinia ssp.
De schimmel Sclerotinia komt naast andere gewassen ook bij asperge voor.
De schimmel kan tot 7 jaar in de grond overleven. De overlevingsstructuren die de schimmel ...

lees meer
Meikever

Meikever

Melolontha melolontha
Meikevers behoren tot de grotere kevers (2-3 cm) en hebben bruine dekschilden en een zwarte kop. Volgroeide engerlingen worden 5-7 cm groot. De larve (eng...

lees meer
Kraaienschade

Kraaienschade

Net onder de top is de aspergeplant aangevreten door kraaien, waardoor de top afsterft.

Stemphylium

Stemphylium

Stemphylium botryosum
De schimmel brengt vooral jonge aanplant in gevaar. De schimmel wordt zichtbaar als ronde of ovale vlekken op de hoofd- en zijstengels van de plant. De vlekken hebbe...

lees meer
Miljoenpoot

Miljoenpoot

Blaniulus guttulatus Bosc.;
Archiboreoiulus pallidus B.B.
Miljoenpoten zijn licht strogeel van kleur en kunnen 1 tot 2 cm lang worden met een diameter van 1 mm. Hun lichaam ...

lees meer
Wildschade

Wildschade

Stengels zijn aangevreten door reeën. Het perceel omheinen is een mogelijkheid.

Rozenkever

Rozenkever

Phyllopertha horticola De rozenkever wordt 7-10 cm groot en is roodbruin van kleur met een metaalkleurig groen halsschild. In de loop van mei, na 1 jaar, komen de rozenkevers uit de ...

lees meer
Spint in aspergeloof

Spint in aspergeloof

Spint komt in de asperges het meest voor in de kasteelt, bij een volgewas. Warm klimaat en lage luchtvochtigheid bevorderen de groei van de spint.Regelmatige controle op de aanwezigheid van Spint is van belang. Eenm...

lees meer
Woelrat in aspergebed

Woelrat in aspergebed

Moeilijk te bestrijden tijdens oogst, er is geen bestrijdingsmiddel voor handen.

Ik ga vaak naar de bijeenkomsten die Aceera organiseert: je steekt er altijd wat van op en het is gezellig om met collega's bij te praten."
Jos Huijbers, aspergeteler