Disclaimer Aceera B.V.

Deze media uiting is door Aceera met de grootste zorgvuldigheid en naar beste weten tot stand gebracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn.

Aceera is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.

U kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Dit geldt tevens voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de websites of informatie waarnaar door ons wordt verwezen.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van Aceera) onderdelen van de nieuwsbrief of website te gebruiken voor andere websites of doeleinden. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de ontwerper van deze media uiting: Aceera B.V.

Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler