Eerste percelen geklepeld

19-10-2017

Eind september en begin oktober was het herfstachtig met regen en relatief koude nachten. Afgelopen week was het ineens zomers met overdag (plaatselijk) temperaturen van wel 25 graden en veel zon. Voor de aspergeplanten op de productievelden komt dit groeizaam weer te laat. Op veel percelen begonnen eind augustus begin september de planten al af te sterven door de koude nachten. Niet alleen de koude nachten zorgden ervoor dat de planten al begonnen met afsterven. Ook hadden de vroege percelen al meer dan 100 groeidagen erop zitten en gaat daardoor de plant op zijn retour. De zaaiasperges op plantvelden profiteren wel nog van het mooie najaarsweer. Het jonge schot groeit nog waardoor ook de wortelvorming en de suikeropslag doorgaat.

De eerste percelen zijn begin oktober al weer geklepeld. Dit is weken vroeger dan vorig jaar. Voor diegenen die organische stof willen aanvoeren is dit nu de gelegenheid. Na het klepelen kan prima compost uitgereden worden waarna die met een frees kan worden ondergewerkt. Rest nog het opploegen van het winterbed en dan zijn de najaarswerkzaamheden klaar.

Gebruik de rustige najaarstijd om eens terug te kijken naar het afgelopen seizoen. Analyseer de geregistreerde gegevens en kijk eens wat anders of beter kan. Hoe is de oogst verlopen, kan de kwaliteit beter, ging het sorteren optimaal, etc. Gebruikt de ervaringen van afgelopen jaren om te bepalen hoe het komend seizoen teelt en oogst aangepakt gaat worden.

Het lijkt nog vroeg om nu al met de personele invulling voor 2018 bezig te zijn, maar het is zo weer maart. Personeel plannen is en blijft een uitdaging, zorg er voor dat er weer voldoende mensen beschikbaar zijn voor het komende oogstseizoen. Zeker als er nieuwe medewerkers moeten worden aangetrokken is het belangrijk om tijdig de contacten te leggen.

Gaat u volgend jaar nieuw aanplanten begin dan nu al met de voorbereiding van het perceel. Nu is het tijd om compost uit te rijden, diepe grondbewerking te verrichten en groenbemester te zaaien. Voordat begonnen wordt met bemesten van het perceel is het goed om een grondmonster te laten analyseren en een goed beeld te krijgen van de bemestingstoestand. Wilt u helemaal een goed beeld van het perceel hebben laat het dan scannen met de Veris bodemscanner. Door het perceel te scannen worden verschillen in pH, organische stof en CEC zichtbaar. Door middel van plaatsspecifiek bemesten zijn de verschillen te verkleinen met een optimale teelt als resultaat. Bent u geïnteresseerd in het scannen van uw perceel, neem dan contact op met een van de bedrijfsadviseurs van Aceera.

 Bron: Aceera
Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler