Landelijke Adviesraad Asperges

Landelijke Adviesraad Asperges

De Landelijke Adviesraad Asperges is opgericht, een klankbord en initiator voor de aspergesector.Telers, belangenorganisaties ZLTO en LLTB en Aceera werken hierin samen. Aspergetelers worden uitgenodigd om ideeën, vragen, probleemstukken of opmerkingen met betrekking tot teelt- en bedrijfsvoering aan te melden.

Taken Landelijke Adviesraad Asperges
Met de Landelijke Adviesraad Asperges wordt gekeken naar vaktechniek, kennisoverdracht én belangenbehartiging als samenhangend geheel. Met de sector, de ondernemer en de teelt als centraal middelpunt.

De belangrijkste taken voor de Adviesraad zijn als volgt samengevat:

  • werken aan één landelijke asperge-agenda;
  • adviseren over studieclubwerk, workshops en veldexcursies;
  • meedenken, initiëren, en beoordelen van onderzoeksvoorstellen;
  • formuleren van aandachtspunten en het zijn van een klankbord voor de sector;
  • meewerken aan fondsenwerving voor onderzoek en projecten.

 Contact Landelijke Adviesraad Asperges

Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler